Výsledky vyhľadávania pre Tavenia

A DATO od udaného dňa (kniž.), odo dňa vydania alebo vystavenia, napr. účtu
ANTROPOLÓGIA náuka o človeku, o pôvode, vývoji a zákonitostiach fyzických zmien človeka, o vývoji ľudských plemien, výskum postavenia človeka vo svete, výskum malých, uzavretých systémov
ASKRIPCIA dosiahnutie vyššieho spoločenského postavenia vďaka príslušnosti k privilegovanej vrstve, zásluhou rodového pôvodu
ASTROLATRIA v starovekej Asýrii a Babylone uctievanie hviezd, predpovedanie budúcnosti podľa postavenia hviezd
ASTROLÓG človek predpovedajúci budúcnosť z postavenia hviezd a planét
AUTORITA vážnosť, vplyv vyvierajúci z uznávaného postavenia a vlastností, vynikajúci odborník alebo znalec
HOROSKOP úsudok o osude ľudí podľa postavenia hviezd v určitom čase, schematický obrazec so zakreslenými horoskopickými prvkami
INŠPICIENT pomocník divadelného režiséra, ktorý dozerá na priebeh predstavenia
KLAUN šašo, pajác, komická figurka cirkusového alebo varietného predstavenia
KRYTY postavenia futbalových hráčov pri priamom kope