Výsledky vyhľadávania pre Teľa po nem

KALB teľa, po nemecky
LUTERÁNSTVO jeden z troch hlavných smerov reformačného kresťanstva, podľa zakladateľa nemeckého protestantizmu M. Luthera, základným rysom bolo spájanie abstraktného radikalizmu s náboženským chápaním skutočnosti
SPEE nemecký jezuita, ktorý je považovaný za význačného morálneho teológa, najväčšieho lyrika raného baroka a duchovného spisovateľa (Friedrich, 1591-1635)