Výsledky vyhľadávania pre Teda

A TO čiže, teda, totiž
ALLORA teda, po taliansky
ALORS teda, po francúzsky
ALSO teda, tak, po nemecky
AUDIOVIZUÁLNY spájajúci počutie a videnie, teda zvuk a obraz, súvisejúci so záznamom, uchovaním a reprodukciou zvuku a obrazu
DEMNACH teda, po nemecky
DESUBLIMÁCIA zmena skupenstva látky z plynného do pevného desubstantívum slovo odvodené zo substantíva, teda podstatného mena desulfuráciaodstraňovanie síry
ERGO slovom, teda (z lat.)
ERGO teda, po anglicky
EXOT zámorský cenný papier, spravidla úradne nekótovaný na burze a teda obchodovaný inými spôsobmi (fin.)