Výsledky vyhľadávania pre Telúr

ALTAIT biely kockový nerast, telurid olovnatý
HESSIT telurid striebra
KOLORADOIT telurid ortuti nerast
SYLVANIT nerast zo skupiny teluridov
TE telúr (zn.)
TELÁN telúrovodík
TELUR telúr, po česky
TELÚRAN soľ kyseliny telúrovej, telurát
TELURID zlúčenina telúru s kovmi, soľ kyseliny telúrovodíkovej
TEO oxid telúrnatý (vz.)