Výsledky vyhľadávania pre Ten zastarale

ABONMÁN predplatenie, predplatné, subskripcia (zast.)
EREBA miesto zatratenia (zast.)
RODOĽUB vlastenec (zast.)