Výsledky vyhľadávania pre Ten zastarale

ABONMÁN predplatenie, predplatné, subskripcia (zast.)
EREBA miesto zatratenia (zast.)
RODOĽUD vlastenec (zast.)