Výsledky vyhľadávania pre Tip ang

CDMA Coded Division Multiplexing Access, prístup s kódovým multiplexom (angl.skr.)
DAB troška, štipka, po anglicky
JOKE vtip, po anglicky
LARK vtip, po anglicky
MMDS Microwave Multipoint Distribution System, mikrovlnný distribučný systém (angl.skr.)
MMDS Multipoint Multichannel Distribution System, mnohokanálový distribučný systém do mnohých bodov (angl.skr.)
MVDS Multipoint Video Distribution System, televízny distribučný systém do mnohých bodov (angl.skr.)
OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing, ortogonálny frekvenčne delený multiplex (angl.skr.)
SAVVY dôvtipný, múdry, po anglicky
SCHOLAR štipendista, po anglicky