Výsledky vyhľadávania pre Tire

ABSTRAKCIONIZMUS protirealistický smer v umení
ACYLPYRÍN liek na zníženie teploty, utíšenie bolestí, antireumatikum podobné aspirínu
AULIN značka antireumatika
CHABAD židovské náboženské hnutie, mesianistický smer, odnož, ideové hnutie, ktoré fakticky protirečí ortodoxnému, konzervatívnemu aj liberálnemu judaizmu (napríklad tým, že praktikuje misijnú činnosť)
KONTRADIKCIA protirečenie, rozpor, protiklad
KONTRAREVOLÚCIA politický alebo ozbrojený boj o zvrátenie revolučného vývoja, protirevolučné hnutie, regresívny proces smerujúci k nastoleniu predrevolučného stavu vecí
KORIAŠ český protireformačný fanatik
MALEBRANCHE francúzsky filozof hlavný predstaviteľ protireformačnej (nescholastickej) katolíckej filozofie vo Francúzsku (kresťanský Platón) spolu s Geulincxom hlava okazionalizmu (Nicolas 1638-1715)
MALEBRANCHE francúzsky filozof, hlavný predstaviteľ protireformačnej (nescholastickej) katolíckej filozofie vo Francúzsku ("kresťanský Platón"), spolu s Geulincxom hlava okazionalizmu (Nicolas, 1638-1715)
NAMIETA protirečí