Výsledky vyhľadávania pre To anglick

AAA Anglická únia atlétov (angl.skr.)
ACCOUNT konto, po anglicky
ACCOUNT vyúčtovanie, po anglicky
ACT skutok, po anglicky
ACTON anglický historik (John Emerich Edward Dalberg, 1834 - 1902)
ACTON britský (anglický) historik (John Emerieh Edward Dalberg, 1834-1902)
ACTUAL skutočný, po anglicky
ADAMS bývalý anglický futbalista a tréner (Tony, *1966)
ADOPT adoptovať, po anglicky
AFFAIR záležitosť, po anglicky