Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre To znamena

CENTI v cudzích zložených slovách znamená stotinu
DUALITA v matematike okrem iného znamená že ak sú dve vety duálne a jedna z nich je pravdivá potom je aj druhá pravdivá
KARDIOMONITOR prístroj zaznamenávajúci činnosť srdca na obrazovke - monitore
KÉFAS čo v preklade znamená Peter, „Ty si Šimon, syn Jánov, ale budeš sa volať Kéfas,“ v Novom zákone je toto slovo v súvislosti s Ježišom používané vždy ako skutočne náboženské klaňanie sa, ktoré je inak vyhradené iba Bohu
MARKOVAŤ značkovať, označovať, vytyčovať, vyznačovať, zaznamenávať, napr. predaný tovar
MEMENTO MORI latinské príslovie, ktoré znamená Pamätaj, že musíš zomrieť. Používalo sa aj vo variante Memento mortis - Pamätaj na smrť.
RÖNTGEN nemecký fyzik pôsobiaci na univerzite vo Würzburgu kde 8. novembra 1895 vytvoril a zaznamenal elektromagnetické vlnenie ktoré je dnes známe ako lúče X alebo röntgenové žiarenie nositeľ Nobelovej ceny za fyziku (Wilhelm Konrad 1845-1923)
STOJÁK stoják - noha pernaté zvěře (znamená vtáky, ktorí sú zahrnutí podľa zákona medzi zver)
TAXAMETER prístroj zaznamenávajúci počet najazdených kilometrov a príslušný poplatok
TREMOGRAF prístroj na zaznamenávanie chvenia rúk či prstov