Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Tok cn

AGLOMERÁT hornina z veľkých úlomkov sopečných látok a tufu
AGLUTINÁT pevná červená kamenná látka vytvorená aglomeráciou a spečením úlomkov sopečných látok a tufu
ACHLORHYDRIA nedostatok kyseliny soľnej (chlorovodíkovej) v žalúdočnej šťave, med.
ACHÝLIA nedostatok žalúdočnej šťavy, zastavenie jej vylučovania
AJATÍNY dezinfekčné roztoky
ALBINIZMUS čiastočný alebo úplný vrodený nedostatok pigmentu v pokožke zvierat aj ľudí, nedostatok chlorofylu v rastlinách
ANORGANICKÝ nerastný, neústrojný, týkajúci sa neživých látok, opak organického, vzťahujúci sa na funkčnú poruchu orgánu
ATRIBÚT prívlastok, príznačná vlastnosť, príznak (kniž.), podstatný znak predmetu, vetný člen rozvíjajúci podstatné meno a bližšie určujúci jeho význam, prívlastok, symbolický predmet určujúci obraz alebo sochu
BARINA slovenský potok, potok v pohorí Vtáčnik
BATIK ručné farbenie látok pomocou vosku