Výsledky vyhľadávania pre Ton ne

ACETÓN bezfarebná horľavá tekutina, často používané rozpúšťadlo, najjednoduchší ketón (dimetylketón)
ADAMS bývalý anglický futbalista a tréner (Tony, *1966)
AKADÉMIA starogrécka škola žiakov a nasledovníkov filozofa Platóna, vedecké, školské, umelecké a osvetové zariadenie vyššieho typu, verejné vystúpenie s umeleckým programom
AKCEPTOR atóm, ión alebo molekula prijímajúca elektrón, elektrónový pár alebo protón od inej častice, porucha kryštalickej mriežky polovodiča, príčina tzv. deravej vodivosti
ALBINOS starogrécky filozof, predstaviteľ stredného platonizmu
ALIKVOTNÉ TÓNY vedľajšie tóny, ktoré znejú súčasne so základným tónom
ALIKVOTNÉTÓNY vedľajšie tóny ktoré znejú súčasne so základným tónom
ALOCHTÓNNY zavlečený, prenesený, druhotný, pochádzajúci z iného miesta, napr. organizmus, opak autochtónneho
ALPID tektonická jednotka, ktorá vzniklá alpínskym vrásnením na konci druhohôr a treťohôr
ALPID tektonický útvar alpínskeho vrásnenia