Výsledky vyhľadávania pre Tona

ACHKÁ vzdychá, stoná (expr.)
ACHKAJ vzdychaj, stonaj (expr.)
ACHKAJÚ vzdychajú, stonajú (expr.)
ACHKAL vzdychal, stonal (expr.)
ACHKALA vzdychala, stonala (expr.)
ACHKALI vzdychali, stonali (expr.)
ACHKALO vzdychalo, stonalo (expr.)
ACHKÁME vzdycháme, stonáme (expr.)
ACHKAŤ vzdychať, stonať (expr.)
ACHKÁTE vzdycháte, stonáte (expr.)