Výsledky vyhľadávania pre Tona Zn

BITONALITA súčasné znenie dvoch tonálnych alebo modálnych prúdov v dvoch tóninách
BITONALITA súčasné znenie dvoch tonálnych alebo modálnych prúdov v rôznych tóninách
DT decitona (zn.)
KAMIÓN ťažkotonážny diaľkový nákladný automobil
KT kilotona (zn., skr.)
T tona (zn.)