Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Totožný

ASPIRÍN liek takmer totožný s acylpyrínom, analgetikum, antipyretikum
BIOTYP geneticky totožný jedinec
IDENTICKÝ totožný, súhlasný
PETITIO PRINCIPII požiadavka dôkazu, logická chyba v dôkaze, spočívajúca v tom, že sa odvodzuje záver na základe predpokladu, ktorý je so záverom totožný alebo ho vyžaduje pre svoj dôkaz
ROVNAKÝ totožný