Výsledky vyhľadávania pre Transport

ACTS Abroll-Container-Transport-System, systém kombinovanej dopravy v oblasti železnica-cesta
ACTS Advanced Crew Transportation System, spoločná štúdia pilotovanej kozmickej lode ESA a Ruska
AT Air transport (skr.)
ATA Air Transport Association of America (skr.)
ATA Air Transport Auxiliary
ATI Aero Transporti Italiani (skr.)
BISAHY (visahy, vísahy), vlnené, plátenné dvojvrece, ktoré sa používalo na transport nákladov zo salaša alebo na salaš
CTD Combined Transport Document, nákladný list pre kombinovanú prepravu Sea - Air (angl.skr.)
DOPRAVA preprava, transport
DOPRAVNÍK dopravný pás, transportér