Výsledky vyhľadávania pre Trenim obrusil

OMLEL trením obrúsil
OMLELA trením obrúsila
OMLELO trením obrúsilo