Výsledky vyhľadávania pre Trestný sud

GULAG skr. ruského výrazu gosudarstvennoje upravljanje lagerev, štátna správa táborov, „nápravný“ trestný tábor pre skutočných aj domnelých nepriateľov režimu v bývalom Sovietskom zväze, symbol stalinskej hrôzovlády
NE VIS IN IDEM nie dvakrát o tom istom, obecná zásada trestného práva, že pre ten istý trestný čin nie je možné po právoplatnom rozsudku rozhodovať znovu