Výsledky vyhľadávania pre Trojdo

BANDALÍR pás od ramena k protiľahlému boku, tzv. trojdohoda
BANDALÍR závesný remeň na bubon alebo na zbraň, pás od ramena k protiľahlému boku, tzv. trojdohoda, zvinutý vojenský plášť
DAKTYL trojdobá stopa
TRIPARTITA stretnutie troch strán, trojdohoda