Výsledky vyhľadávania pre Trojrozmerny

HOLOGRAM trojrozmerný plastický záznam
PLASTICKÝ tvárny, tvárlivý, poddajný, trojrozmerný, priestorový
PRIESTOR trojrozmerný neohraničený geometrický útvar (geom.)
TELESO trojrozmerný útvar