Výsledky vyhľadávania pre Trojsťažň plachetnica

BARK trojsťažňová plachetnica
GALEÓNA stredoveká veľká vojnová trojsťažňová plachetnica, ktorej zadná časť mala niekoľko poschodí
KORVETA vojnová trojsťažňová plachetnica s jedným radom diel, bojová loď používaná ako doprovodná loď, akrobatický skok do stoja na rukách
PINASA trojsťažňová plachetnica