Výsledky vyhľadávania pre Trpny

KVIETIZMUS náboženskoetický smer hlásajúci trpný vzťah ku svetu a zmierenie s osudom, túžba po pokojnom, ničím nerušenom živote
PASÍVUM trpný rod slovies, dlh, prevaha záväzkov nad pohľadávkami, nedostatok