Výsledky vyhľadávania pre Trvaly

APANÁŽ dôchodok členov panovníckych alebo šľachtických rodín, vreckové, trvalý príjem, pravidelná finančná podpora
DEFINITÍVNY trvalý, konečný
DEFLÁCIA zvyšovanie hodnoty peňazí odčerpaním časti bankoviek, opatrenie na zastavenie inflácie, trvalý pokles cenovej hladiny a rast kúpnej sily menovej jednotky, odnos vetrom, odvievanie voľných častíc zvetralých hornín
DEGRADÁCIA zníženie hodnosti, zosadenie z funkcie, znehodnotenie, trvalý zostup, rozklad makromolekulárnych látok na nízkomolekulárne
ENDÉMIA trvalý alebo opakovaný výskyt niektorej choroby v určitej oblasti
KLASIKA vrcholné obdobie antickej kultúry, umelecké dielo považované pre svoje vynikajúce hodnoty za trvalý vzor
KONŠTANTNÝ stály, nemenný, trvalý
KONTINUÁLNY súvislý, trvalý, nepretržitý, neprerušený
OHEŇ trvalý červený fľak na pokožke (hovor.)
PERMANENTNÝ trvalý stály nepretržitý