Výsledky vyhľadávania pre Tsl

ELEATÉ grécka filozofická škola založená na učení o jedinom nemennom bytí elefantslon
TERCÍNA trojveršová sloha zložená z desať- alebo jedenásťslabičných jambických veršov