Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Tu máte

ABUBACER arabský lekár, matematik, filozof a básnik žijúci v Španielsku, aj Ibn Tufajl (okolo 1100-1185)
ALGORITMUS súhrn matematických úkonov slúžiacich účelnému prevedeniu určitého výpočtu platného pre všetky podobné úlohy
APROXIMÁCIA približnosť, priblíženie napr. právnych systémov krajín vstupujúcich do EÚ, v matematike nahradenie čísla vhodným blízkym číslom
APROXIMOVAŤ riešiť zložitú matematickú úlohu postupnými približovacími krokmi
ARCHIVISTIKA odbor zaoberajúci sa diplomatickými materiálmi, ktoré stratili aktuálnosť
ASFALT prírodná alebo syntetická živica hnedočiernej alebo čiernej farby, prírodný alebo sekundárny bitúmen, ktorým sa asfaltujú vozovky a vyrábajú sa z neho izolačné materiály
AZBESTOCEMENT zmes azbestu a cementu, umelý stavebný materiál
BIOMETRIKA využívanie metód matematickej štatistiky pri štúdiu premenlivosti živých organizmov, bioštatistika
BOSSANYI slovenský rímskokatolícky kňaz, pedagóg, historik, jazykovedec, prírodovedec, organizátor turistiky a amatérsky entomológ: lepidopterológ a koleopterológ (Jozef, 1855-1946)
BROUWER holandský matematik a filozof (Luitzen Egbertus Jan, 1881-1966)