Výsledky vyhľadávania pre Tu mat

AARNE fínsky folklorista, fínsky bádateľ v odbore folkloristika (Antti Amatus, 1867-1925)
ABITUR maturita, po nemecky
ABITURIENT absolvent nematuritnej školy alebo vzdelávacieho kurzu (zried.)
ABITURIENT absolvent strednej školy po matúre
ABITURIENT maturant
ABUBACER arabský lekár, matematik, filozof a básnik žijúci v Španielsku, aj Ibn Tufajl (okolo 1100-1185)
AGRÉMENT súhlas vlády s ustanovením diplomatického zástupcu druhého štátu
AIRBAG bezpečnostný automatický nafukovací vak v prednej časti auta ako ochrana cestujúceho pri náraze spredu
AKREDITOVAŤ poverovať, napr. diplomatickým zastupovaním u cudzej vlády
ALGORITMUS súhrn matematických úkonov slúžiacich účelnému prevedeniu určitého výpočtu platného pre všetky podobné úlohy