Výsledky vyhľadávania pre Tvar sub

KONGRUENCIA zhoda, súbeh, rovnosť, dohoda, v jazykovede zhoda v osobe, čísle a páde, v teórii čísel vzťah medzi celými číslami, v geometrii zhodnosť útvarov
KSICHT tvár (subšt.)