Výsledky vyhľadávania pre Tvor tony

NUKLEÓN spoločný názov pre elementárne častice tvoriace atómové jadro, neutróny a protóny