Výsledky vyhľadávania pre Tvrdy kov ta

IRÍDIUM ťažký a mimoriadne tvrdý kovový prvok značka Ir
TANTAL tvrdý ťažný kov odolný voči kyselinám, značka Ta