Výsledky vyhľadávania pre Typ r

ADT Abstract Data Type
AFRO účes typický kučeravosťou vlasov, druh účesu, africký účes (hovor.)
AGLOMERÁCIA územnosprávny celok s väčším počtom obyvateľov, obvod veľkomestského typu
AIR pieseň, ária, melódia, nápev, kratšia baroková skladba netanečného typu
AIRBUS typ dopravného lietadla
AIRBUS veľkokapacitné dopravné lietadlo, aerobus, typ lietadiel
AKADÉMIA starogrécka škola žiakov a nasledovníkov filozofa Platóna, vedecké, školské, umelecké a osvetové zariadenie vyššieho typu, verejné vystúpenie s umeleckým programom
AKULA typ ruských ponoriek
ALGERIAN alžírsky typ písma
ALKYD syntetická živica polyesterového typu