Výsledky vyhľadávania pre Typ sky

AKULA typ ruských ponoriek
ALGERIAN alžírsky typ písma
ALPÍNEC alpský typ (antrop.)
AN typ ruských lietadiel
ARIEL typ britských vedeckovýskumných družíc
BAROK európsky umelecký sloh v 17. a 18. storočí, typický okázalosťou foriem, pátosom a prezdobenosťou, diela vyhotovené v tomto
BAROKO európsky umelecký sloh v 17. a 18. storočí, typický okázalosťou foriem, pátosom a prezdobenosťou, diela vyhotovené v tomto štýle
BEAUFORT tvrdý francúzsky syr ementálskeho typu
BERGER slovenský hudobný skladateľ filozoficko-meditatívneho typu, muzikológ a filozof hudby, ktorý sa snaží vytvoriť systém hud. teórie adekvátny súčasnému vedeckému mysleniu a ktorý by bol maximálne všeobecný (Roman, *1930)
BIKINY typ ženských plaviek