Výsledky vyhľadávania pre Učelne

ALGORITMUS súhrn matematických úkonov slúžiacich účelnému prevedeniu určitého výpočtu platného pre všetky podobné úlohy
ORGANICKÝ ústrojný, živý, usporiadaný, ucelený, súvisiaci s rastlinným alebo alebo živočíšnym organizmom, prirodzene vyplývajúci, účelne usporiadaný
ORGANIZMUS ústrojenstvo, jednotný živý celok, jedinec, súbor orgánov, samostatná živá bytosť, súbor zložiek určených k inej činnosti, vnútorné zloženie, usporiadaný a účelne zložený celok
RACIONÁLNE účelné
RIEŠI účelne upravuje