Výsledky vyhľadávania pre Ušny prístroj

KALIBROVANIE úprava presnosti strojov a prístrojov, vybavenie meradiel príslušnými mierami, ciachovanie
TAXAMETER prístroj zaznamenávajúci počet najazdených kilometrov a príslušný poplatok