Výsledky vyhľadávania pre Ucastnici

AKTORI účastníci procesu
HLADOVKA nenásilná forma odporu, pri ktorej jeho účastníci odmietajú príjem potravy, aby dosiahli presadenie svojich požiadaviek
HRÁČI účastníci hry
PACTUM DE CONTRAHENDO zmluva o budúcej zmluve, v ktorej si účastníci sľubujú plnenie určitej povinnosti, ale až po podpísaní ďalšej zmluvy
VOLIČI účastníci volieb