Výsledky vyhľadávania pre Ucinkovat

KANTORÁT evanjelická internátna cirkevná škola, ktorej žiaci mali povinnosť účinkovať pri rozličných hudobných príležitostiach, na bohoslužbách a pod.
MAŤVPLYV pôsobiť účinkovať
PÔSOBIŤ účinkovať
ROLI účinkovať, po esperantsky