Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Udržia

ANESTÉZIOLÓG lekár starajúci sa o správne uspatie pacienta pri operácii, udržiavanie jeho vitálnych funkcií počas nej a jeho úspešné prebudenie po operácii
BALANS vyrovnanosť, rovnováha, udržiavanie rovnováhy
BALANSOVALO udržiavalo rovnováhu
BALANSOVAŤ udržiavať rovnováhu, prenášať váhu z jednej strany na druhú, kývať sa, vrávorať
BALANSUJEM udržiavam rovnováhu
ENDOTERMIA jav, pri ktorom sa spotrebováva teplo, termoregulačná schopnosť cicavcov a vtákov udržiavať stálu telesnú teplotu
HOMEOSTATICKÝ udržujúci rovnováhu v určitom rozmedzí prírody, udržiavanie genetickej rovnováhy určitého spoločenstva
HOMEOSTÁZA rovnováha v živom organizme alebo v ekosystémoch živej prírody, udržiavanie genetickej rovnováhy určitého spoločenstva
HOMOIOTERMIA teplokrvnosť vtákov a cicavcov, ich schopnosť udržiavať stálu telesnú teplotu
HYFA hubové vlákno, z ktorého je tvorené podhubie a plodnica podhubia spôsobe života, opatrenia na ochranu zdravia, najmä udržiavanie čistoty, duševná vyrovnanosť