Výsledky vyhľadávania pre Uháj

KAMAS dedinský šuhaj
KAMAS chlapčisko, šuhaj (nár.)
MLADÍK šuhaj
NEKLAM neluhaj, necigáň
OBRÁNIŤ ubrániť, uhájiť
OKLAM ocigáň, oluhaj
PAROBOK mládenec, šuhaj
TUĽAĽA ťuhaj