Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Uhla sa

ANGULÁRNY týkajúci sa uhla
ARISTOKRATICKÝ týkajúci sa aristokracie, šľachtický, vznešený, jemný, uhľadených spôsobov
AUKCIA HOLANDSKÁ dražba, kde sa cena ponúkaného predmetu nezvyšuje, ale znižuje, a získava ho ten, kto prvý súhlasí s vyhlásenou cenou
ČESAŤ hrebeňom alebo kefou uhládzať, česaním tvarovať
KULAČ okrúhla ploská fľaša, čutora
LATERÁLA boková spoluhláska, ktorá sa tvorí na stranách ústnej dutiny, napr. l
NAMIETAŤ protestovať, ohradzovať sa, vyjadrovať nesúhlas, mať námietky, protirečiť
OČEŠE česadlom uhladí
PLACET schvaľuje sa, platí, súhlas, schválenie
SALÓNNY určený, vhodný pre salón, prepychový, spoločensky uhladený, jemný, zábavný