Výsledky vyhľadávania pre Uje

ABAŽÚR šikmé okno, ktoré prepúšťa svetlo zhora, ale zamedzuje výhľad, šikmé okno pod stropom
ABDŽAD synonymum, ktoré navrhuje Peter T. Daniels pre spoluhláskové písmo
ABSOLÚTNA NULA najnižšia možná teplota, pri ktorej látka neobsahuje žiadnu energiu
ABSOLÚTNA NULA vo fyzike najnižšia možná teplota, pri ktorej látka neobsahuje žiadnu tepelnú energiu
ABSOLÚTNO dokonalé, neobmedzené bytie, čo existuje samo sebou a spôsobuje všetko ostatné
ABSOLUTÓRIUM prepustenie zo zodpovednosti za činnosť, vyhlásenie, ktorým sa určitý orgán zbavuje zodpovednosti
ABSOLVUJE ukončí školu alebo kurz, vyštuduje
ABSOLVUJEME ukončíme školu alebo kurz, vyštudujeme
ABSOLVUJETE ukončíte školu alebo kurz, vyštudujete
ABSORBENT látka, ktorá absorbuje