Výsledky vyhľadávania pre Ukončenie

ANTA ukončenie čela múru
APEX ukončenie niektorých orgánov (lek.)
ČATRI ukončenie veže minaretu
DEBELÁCIA ukončenie vojenského sporu porážkou jedného z jeho účastníkov
DEBLOKÁCIA uvoľnenie, odstránenie prekážok, uvoľnenie pohľadávok najmä v cudzom štáte, nahrádzanie blokových tlačiarenských typov, ukončenie blokády, obliehania
ETC expected time of completion (skr.), predpokladané ukončenie nakladania/vykladania (angl.skr.)
POTRAT predčasné ukončenie ťarchavosti, abort
PÔROD ukončenie ťarchavosti
PÔROD ukončenie ťarchavosti proces rodenia
ROZVOD ukončenie manželstva (práv.)