Výsledky vyhľadávania pre Ukončenie tarchavosti

POTRAT predčasné ukončenie ťarchavosti, abort
PÔROD ukončenie ťarchavosti
PÔROD ukončenie ťarchavosti proces rodenia