Výsledky vyhľadávania pre Ultrazvukové

ECHOENCEFALOGRAFIA ultrazvukové vyšetrenie lebečnej dutiny
USG ultrazvukové vyšetrenie, ultrasonografia (skr.)