Výsledky vyhľadávania pre Umělecký styl

BAROKO európsky umelecký sloh v 17. a 18. storočí, typický okázalosťou foriem, pátosom a prezdobenosťou, diela vyhotovené v tomto štýle
RODA afro-brazílsky umelecký štýl
SLOH umelecký štýl