Výsledky vyhľadávania pre Umelý tvor

ARTEFAKT umelý výtvor (odb.)
INTERLINGUA umelý jazyk vytvorený na základe internacionalizmov
KOMPOZIT zložený materiál vytvorený umelým prepojením jednoduchších materiálov
OKCIDENTÁL jeden z umelých jazykov, vytvoril ho prof. de Wahl
SONDA vrt, umelý otvor v zemi
VRT umelý otvor v zemi