Výsledky vyhľadávania pre Umiera

GANGRÉNA sneť, miestne odumieranie a hnitie tkaniva, druhotne modifikovaná nekróza napr. hnilobnou infekciou alebo vysýchaním
HLADOMOR hladová epidémia, umieranie od hladu
HYNÚ umierajú
MREL umieral
MRELO umieralo
MRI umieraj, skonávaj
MRIE umiera (kniž.)
MRIEM umieram, skonávam
MRIEŤ umierať (bás.)
MRITE umierajte