Výsledky vyhľadávania pre United states skr

JAR Just another rifle (skr.), puška, ktorú používa United States Secret Service (angl.skr.)
US United States (skr.)
USA United States Army, Armáda Spojených štátov (angl.skr.)
USP United States Patent (skr.)