Výsledky vyhľadávania pre Uplynúť po ang

ELAPSE uplynúť, po anglicky
ELAPSE uplynutie, po anglicky
EXPIRE uplynúť, po anglicky
PASS plynúť, uplynúť, po anglicky