Výsledky vyhľadávania pre Urcit po anglicky

APPOINT určiť, po anglicky
ASSIGN určiť, po anglicky
DESIGN určiť, po anglicky
FIX určiť, po anglicky
ORDAIN určiť, po anglicky
SETTLE určiť, po anglicky