Výsledky vyhľadávania pre Urcovala

NORMOVALA určovala normu
SUDIČKA mytologická ženská bytosť, ktorá vraj určovala osud novonarodenému dieťaťu
TAROVALA určovala taru (obch.)