Výsledky vyhľadávania pre Usadeniny

ALÚVIUM štvrtohorné usadeniny, naplaveniny, mladšie štvrtohory, najmladšie obdobie štvrtohôr, holocén, nánosy a usadeniny uložené tečúcou vodou
FLYŠ pieskovcová hornina, morské usadeniny
LITIFIKÁCIA premena nespevnenej usadeniny na pevnú horninu
LITORÁL pribrežná oblasť mora a sladkých stojatých vôd, morské usadeniny pobrežného pásma
NEPTUNIZMUS hypotéza o vzniku hornín a celej planéty Zem mechanickými a chemickými pochodmi z vodných roztokov, názor, že všetky horniny vznikli ako morské usadeniny
SADZE usadeniny v komíne
SAPROPEL morské usadeniny
SILT usadená hornina, horninový prach, usadeniny čiastočiek hornín