Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Used

ABUTTER sused, po anglicky
AFINITA zlúčivosť prvkov, susedstvo, príbuznosť (odb.), schopnosť látky zlučovať sa s inými látkami
APOFÝZA výčnelok na kosti, výbežok rudnej žily do susednej horniny
ATRAKCIA príťažlivá scéna, výjav, mimoriadny artistický alebo iný výkon,porušenie väzby susedným slovom
HAPLOLÓGIA vynechávanie hlások alebo slabík pri nedbalej výslovnosti, zánik jednej z dvoch susedných alebo podobných hlások, napr. mineralógia z mineralo-lógia
HRANIČ suseď
HRANIČIL susedil
HRANIČIŤ priliehať, susediť
IMASIA susedský zásah (práv.)
IMELIA susedský zásah (práv.)